RSS Feed

China Unexpectedly Prefers Clinton Over Trump

“As for Clinton,” said Sean King, vice president of Park Strategies consulting firm in New York, “if elected, Clinton would be “Obama +” in the South China Sea and even tougher such that Beijing fears the thought of Mrs. Clinton in the White House. ”

Còn đối với bà Clinton, theo ông Sean King, Phó Chủ tịch Công ty Tư vấn Park Strategies tại New York, nếu đắc cử, bà Clinton có thể là “Obama +” ở Biển Đông và thậm chí còn cứng rắn hơn vì thế “Bắc Kinh lo sợ khi nghĩ tới bà Clinton ở Nhà Trắng”.

 

Read the entire article (in Vietnamese) here.

 

Tags: , , ,

Comments are closed.